Info

Välkommen till Levonline Webmail, för att byta till till Squirrelmail, var vänlig tryck här.

VIKTIGT: om det är första gången du loggar in i denna version av webmailen, glöm inte att lägga upp en PROFIL under "personliga inställningar" -> "profiler" så att din post skickas från rätt avsändaradress.

Autosvar och byte av lösenord fixar du i kontrollpanelen.

Om du vill ändra eller lägga till e-postadresser och konton går du till kontrollpanelen

Levonline Webmail