Välkommen till Levonlines Webmailtjänst!

Levonline tillhandahåller webmail funktionalitet via två olika system, dels baserat på Squirrelmail och dels på Roundcube. Nedan kan du välja vilket system du vill använda, när du har valt ett system kommer du inte att se denna meny längre utan komma direkt till ditt val på den här adressen. Du kan komma tillbaks hit från respektive webmails inloggningsskärm.


 
 
Om du har problem med ovan val eller om du har inaktiverat cookies, tryck här för att komma till Squirrelmail eller här för Roundcube.


Våra kunder med Exchange 2010 eller fjärrskrivbord ska istället använda Outlook Web Access. Om du har någon av dessa tjänster loggar du in här:  
  Outlook 2010 Web Access
Våra kunder med Exchange 2007 loggar in här:  
  Outlook 2007 Web Access

Läs mer om Levonlines driftsäkra hosting på vår hemsida.